CLUB RANKING - 16 and Under BOYS

 •  

  Rank Points : 1


  Name:

  Parsa Sanei

 •  

  Rank Points : 2


  Name:

  MAHdi Al Lawati

 •  

  Rank Points : 3


  Name:

  Yousef Bahwan

 •  

  Rank Points : 4


  Name:

  Ali Hilal

 •  

  Rank Points : 5


  Name:

  Hadi Rizvi

 •  

  Rank Points : 6


  Name:

  Ahmed Alhajj

 •  

  Rank Points : 7


  Name:

  Pablo Echeverri

 •  

  Rank Points : 8


  Name:

  Adil Al Hinai

 •  

  Rank Points : 9


  Name:

  Fahd Al Hinai

 •  

  Rank Points : 10


  Name:

  Ali Al Taei

 •  

  Rank Points : 11


  Name:

  Faisal Al Said